BDC travel

BDC travel

BDC travel, Knauf a Stratex – společně vytváříme platformu Knauf Golf Adventures, která zajišťuje aktivity spojené s podporou, osvětou a rozvojem „zeleného“ sportu u nás. Projekt je zaměřen jak na aktivní golfové hráče, tak na úplné začátečníky. Konkrétní nabídky a informace naleznete na stránkách www.golfadventures.cz v sekci golfové zájezdy.

Pro BDC travel také připravujeme elektronický newsletter a fungujeme jako externí grafické oddělení společnosti BDC travel.